info@kontorsfrid.se   010 – 516 43 00
1 februari, 2016

Lokalvårdarens värde

Innemiljön är viktig för vår hälsa och komfort, men också för koncentration och effektivitet i arbetet och inlärningsförmåga under en utbildning. I den industriella världen tillbringar befolkningen mer än 90 % av sitt liv inomhus.

Dålig inomhusmiljö med påföljande hälsobesvär ger förutom lidande och minskad livskvalitet för de drabbade en rad samhällsekonomiska kostnader som bland annat kan relateras till ökad sjukfrånvaro, nedsatt produktivitet i arbets- livet och ökade vård- och behandlingskostnader inom sjukvården. I grova drag har de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjuka hus uppskattats till flera miljarder kronor per år. Uppemot en halv miljon människor i Sverige är så besvärade av inneklimatet att de får symtom.

I en rapport från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ”Att undersöka innemiljö” ges råd för indikerande mätningar av fukt, ventilationsfunktion, byggnadsrelaterade lukter, ljud- och ljusproblem. Utredare föreslås bla att kontakta dem som sköter lokalvården – de kan ha intressanta iakttagelser att berätta om och det är bra att få en genomgång på plats av hur olika ytor städas och vilka städmedel som används.

 Keke Coutee Jersey

« Tillbaka

Söker du hemstädning? Besök vårt systerföretag - www.vardagsfrid.se