info@kontorsfrid.se   010 – 516 43 00
1 april, 2016

Miljömärkt lokalvård

A?r 1989 skapades Nordens gemensamma miljo?ma?rke Svanen, som har som syfte att hja?lpa konsumenterna att va?lja miljo?va?nliga produkter.

Från rengöringsmedel till ytterdörrar och batterier. Kraven är omfattande, hela livscykeln omfattas. Kraven som sta?lls pa? svanma?rkta produkter och tja?nster utformas i samra?d med myndigheter, industri, handel och miljo?organisationer.

Kraven höjs successivt fo?r att produkterna ska fa? beha?lla sin svanma?rkning och da?rmed bidra till att utvecklingen ga?r a?t ra?tt ha?ll. Fo?r att en produkt eller tjänst ska fa? ba?ra Svanenmärkning, ma?ste fo?retaget anso?ka om en licens. De redovisar da? resultat av oberoende tester som visar att produkten uppfyller kraven.

Oftast ga?ller svanma?rket i ho?gst tre a?r, sen ma?ste licensen fo?rnyas och da? a?r kraven ho?gre. En licens som a?r registrerad i Sverige kan a?ven anva?ndas i de o?vriga nordiska la?nderna.

Kontorsfrid är från och med idag stolta att meddela Svanens godkännande av våra tjänster. Även vi är nu miljömärkta.

 Phillip Lindsay Womens Jersey

« Tillbaka

Söker du hemstädning? Besök vårt systerföretag - www.vardagsfrid.se